Náležitě

Význam: Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

Slovo náležitě je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k náležitě

Důkladný: velmi pečlivý, detailní, vyčerpávající; prováděný s ohledem na veškeré okolnosti.

Vyjádření významu slova v jednom krátkém výroku nebo větě.

Jaksepatří znamená správně, ve správném pořadí, podle pravidel, jak je očekáváno.

Význam slova "jak se sluší" je označení pro vystupování, které se očekává od lidí kvůli dodržování zákonů, pravidel nebo etických norm.

Nesprávně, neúměrně, nevhodně, nepatřičně; nenáležitě jako účelné či správné nezohlednění základních zásad.

Notně znamená velmi, poměrně silně nebo výrazně.

Patřičně: adekvátně, vhodně; splňující požadavky dané situace.

Správně, důsledně a kompletně; pečlivě a starostlivě; čestně a spravedlivě.

Řádný: přesný, odpovídající pravidlům a zákonům; pečlivý, systematický.

Vhodný: přiměřený, správný, odpovídající okolnostem; vyhovující předpokladům, požadavkům nebo cíli.