Řádně

Význam: Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

Slovo řádně je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 14 synonym.

Synonyma k řádně

Důkladný = pečlivý, detailní, pozorný; provedený s ohledem na všechny detaily a jemnosti.

Nadstandardně, výjimečně; něco, co se vyskytuje zřídka nebo s výjimečnou intenzitou.

Náležitě znamená úplně, důkladně a v plné míře. Představuje plné dodržení požadavků a zákonů.

Dostatečně, zásadně, zcela; pořádně, dostatečně silně, účinně.

Obvykle znamená běžně, obecně nebo často. Je to něco, co je běžné nebo běžné v určité situaci nebo prostředí.

Správný a řádný, důkladný a přesný; pořádně znamená bezchybně, bezvadně, dokonale.

Pravidelně znamená pořádek, periodicitu, opakování; i přesnost a důslednost.

Přiměřeně znamená míru, rozumnost a spravedlivost. Je to stav nebo výsledek, který je odpovídající situaci nebo požadavkům.

Slušnost se obecně vyjadřuje jako ohleduplnost a vzornost v chování, která se projevuje v komunikaci spolu s úctou k ostatním.

Spořádaně znamená v souladu s pravidly, pořádku nebo systému, v přehledné a systematické podobě.

Správně je přesné a v souladu s uznávanými pravidly, zvyklostmi, názory nebo zákony.

Velmi - velmi silné, intenzivní, téměř nepřekonatelné, nejvyšší stupeň, extrémní.

Vhodný: Správná volba; vyhovující, v souladu s danou situací.

Značně znamená 'velmi' nebo 'mírně', závisí na contextu.