Schválně

Význam: Schválně znamená s cílem zjistit nebo prověřit něco, nebo provést nějakou činnost záměrně a s úmyslem.

Slovo schválně je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k schválně

Bezděčně: bez vědomí, neúmyslně, automaticky, instinktivně.

Naschvál znamená úmyslně či s cílem způsobit někomu potíže, trápení či zklamání.

Navzdory znamená proti, přes odpor, přes překážky; i přesto, že...

Speciálně znamená zvláštním způsobem nebo ve smyslu pro určitý účel.

Úmyslně: Schválně, cíleně, záměrně; činěno s vědomím toho, co se děje.

Vědomě je stav vědomí, kdy se jedinec zaměřuje na aktuální situaci a je si vědom svých činů a jejich důsledků.

Zrovna znamená právě teď, právě v tom okamžiku, zde a teď.

Zvláště znamená "zejména", "vyniká", "mimořádně" nebo "mimo jiné".