Vědomě

Význam: Vědomě je stav vědomí, kdy se jedinec zaměřuje na aktuální situaci a je si vědom svých činů a jejich důsledků.

Slovo vědomě je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k vědomě

Bezděčně znamená bez vědomí, náhodně, automaticky nebo instinktivně.

Úmyslně - dobrovolné, vědomé jednání, které je směřováno k určitému cíli.

Uvědoměle znamená vědomě, s úmyslem a s vědomím cíle. Je to schopnost vybrat si, jak a proč jednat s pochopením důsledků.

Vzdělaně znamená být obeznámen s důležitými fakty a mít schopnosti k tomu, aby se mohlo získat znalosti.

Záměrně znamená úmyslně nebo schválně, s úmyslem nebo cílem.

Zkušený = mít dostatek zkušeností, schopnosti a vědomostí ze získaných zkušeností.