Naschvál

Význam: Naschvál znamená úmyslně či s cílem způsobit někomu potíže, trápení či zklamání.

Slovo naschvál je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k naschvál

Navzdory znamená "přes veškeré překážky" nebo "přestože", je to slovo označující odhodlání překonávat nepříznivé okolnosti.

Neúmyslně znamená při nevědomí, neúmyslně a bez záměru.

Schválně znamená intuitivní, předvídavý, nebo odvážný přístup k situaci s cílem dosáhnout určitého výsledku.

Schválnost je vlastnost, která spočívá v tom, že si člověk jedná s úmyslem uškodit nebo trápit druhé.

Úmyslně: s plánem, vědomě, schválně, cíleně, záměrně.

Vědomě znamená s vědomím, uvědoměním, úmyslem a vědomou snahou o něco. Jinak řečeno, vědomě je schopnost kontrolovat a řídit své chování k dosažení určitého cíle.

Úmyslný, promyšlený a dobře naplánovaný. Záměrně je tedy úkonem či činností, která byla vykonána s vědomou, úmyslnou intencí.