Úmyslně

Význam: Úmyslně: Schválně, cíleně, záměrně; činěno s vědomím toho, co se děje.

Slovo úmyslně je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k úmyslně

Naschvál označuje úmyslné jednání s cílem ublížit nebo obtěžovat jinou osobu.

Schválně = úmyslně, záměrně; s úmyslem dosáhnout něčeho; se záměrem soutěžit nebo manipulovat s něčím nebo někým.

Vědomě znamená s úmyslem, s povědomím o důsledcích a s vědomím obecných následků svých činů.

Záměrně znamená úmyslně nebo účelně; s plánem nebo cílem; vědomě a s účelem.