Průběžný

Význam: Průběžný: označení pro postupný, plynulý proces, který probíhá bez přerušení.

Slovo průběžný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k průběžný

Kontinuální znamená trvalý, neprerušený, pokračující ve stejném duchu.

Nepřerušený znamená nezastavený, neustálý, neprerušovaný, neprekinutý.

Plynulý znamená bez přerušení, hladký, přirozený, přesný a nezastavitelný. Označuje se také jako bezproblémový, hladký a přímý.

Probíhající se vztahuje k něčemu, co se právě děje nebo je aktuální - trvá a probíhá.

Spojený znamená sdružený; propojený, související; propojený konkrétními prostředky nebo spojením.