Spojitý

Význam: Spojený znamená sdružený; propojený, související; propojený konkrétními prostředky nebo spojením.

Slovo spojitý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k spojitý

Diskontinuitní znamená nesouvislý, nepokračující, přerušený.

Kontinuální se vztahuje k neustálému, neprerušenému stavu nebo procesu.

Nepřerušovaný znamená bez přerušení, bez přestávky nebo přestánek, trvalý a bez přerušení.

Plynulý je synonymem pro hladký, přesný, bez přerušení nebo zpoždění. Označuje pohyb, proces nebo akci, které probíhají bez zastavení nebo přerušení.

Spojitý, navazující se v jednom smyslu; tvořící jednotný celek.