Kontinuální

Význam: Kontinuální znamená trvalý, neprerušený, pokračující ve stejném duchu.

Slovo kontinuální je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k kontinuální

Diskontinuální je pojem označující něco, co je rozděleno na části, které se nedotýkají nebo nejsou přímo spojeny.

Nepřetržitý znamená trvající bez přerušení, nekončící a stále pokračující.

Plynulý znamená bez zastavení, hladký, přirozený a nekomplikovaný.

Souvislý znamená pevně propojený, neprerušený, ve vztahu k jednomu celku.

Spojitý = spojený, propojený nebo sjednocený; umožňuje komunikaci nebo přenos dat mezi různými systémy.