Nepřerušený

Význam: Nepřerušený znamená nezastavený, neustálý, neprerušovaný, neprekinutý.

Slovo nepřerušený je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k nepřerušený

Nepřeryvný znamená neustálý, trvající bez přerušení, kontinuální.

Nepřetržitý znamená trvající bez přerušení, nekončící, stálý, kontinuální.

Neustálý: trvalý, kontinuální, stálý, konstantní, pevný.

Trvalý, trvale přítomný, nezměnitelný; trvající po dlouhou dobu, trvalý.

Plynulý znamená bez přerušení, hladký a příjemný. Může se týkat pohybu, toku, zvuku, času, rozvoje nebo jiných činností.

Souvislý se vztahuje k čemukoli, co je spojené, propojené nebo se něčím doplňuje. Označuje sevřenost v myšlení nebo ve vyjádření.

Stálý je to, co je po dlouhou dobu trvalé a neměnné.

Trvalý: dlouhotrvající, stálý, pevný, vytrvalý, nezměnitelný.