Nezdolnost

Význam: Nezdolnost je schopnost čelit nepříznivým podmínkám a odolávat překážkám bez ohledu na náklady.

Slovo nezdolnost je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k nezdolnost

Houževnatost je vlastnost neboli schopnost odolávat překážkám, trpělivosti a vytrvalosti při dosažení cíle.

Nepřekonatelnost je stav, kdy něco není možné překonat, porazit nebo se mu postavit.

Nepřemožitelnost je stav, ve kterém něco nebo někdo je odolný vůči úspěšnému překonání.

Nezlomnost je silný charakter člověka, který se nevzdává ani při nejtěžších životních situacích.

Pevnost je schopnost materiálu odolávat deformaci nebo změně tvaru, nebo odolávat účinkům sil, které se na něj vztahují.