Kalný

Význam: Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

Slovo kalný je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 14 synonym.

Synonyma k kalný

Bahnitý – hluboký, hrubý, mazlavý; pokrytý bahnem nebo podobnou látkou.

Blátivý je přídavné jméno označující povrch, který je částečně pokrytý blátem nebo blátem s hlínou.

Čirý znamená průzračný, průhledný, čistý, jasný, nezaměnitelný.

Čistý je bez nečistot, bez nepořádku, bez nežádoucích látek nebo látek; je to čisté, neznečištěné nebo neporušené.

Mdlý je přídavné jméno, které znamená slabý, nevýrazný, nedostatečný, nudný nebo nemastný.

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

Nezřetelný: nejasný, nejasný, nesrozumitelný, nejasný, neostrý.

Ponurý je přídavek, který označuje náladu smutku, temnoty, beznaděje nebo smutku.

Smutný, melancholický, bez naděje, depresivní, pesimistický, trudomyslný.

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

Zastřený označuje něco, co je potlačeno, nejasné nebo nejednoznačné.

Zatemněný znamená "temný, tmavý, skrytý, zamlžený".

Zkalený je adjektivum, které označuje stav, kdy je něco pokryto nečistotami a je tmavší než dřív.