Pevnost

Význam: Pevnost je schopnost materiálu odolávat deformaci nebo změně tvaru, nebo odolávat účinkům sil, které se na něj vztahují.

Slovo pevnost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 17 synonym.

Synonyma k pevnost

Bašta je opevněné místo, které může sloužit jako obranná věž nebo pevnost. Slouží k ochraně vojsk, majetku nebo strategických a vojenských pozic.

Bezpečnost je stav být chráněný před nebezpečím, zraněním nebo škodou.

Bunkr je pevná stavba, která slouží jako ochrana před nebezpečím, jako jsou války, přírodní katastrofy a terorismus.

Důraznost je schopnost vyjádřit názor silně a přesvědčivě, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

Energičnost je silná a pozitivní energie, která člověka pohání a přináší mu odhodlání, vytrvalost a odolnost.

Houževnatost je vlastnost, která se projevuje vytrvalostí, odhodláním a odolností vůči odmítnutí.

Jistota je stav důvěry a přesvědčení, že výsledek bude pozitivní a obdržíme to, co očekáváme.

Konzistence je stav, kdy je něco stabilní a nemění se, je samostatné a stabilní.

Nezdolnost (víry) je silné přesvědčení, že se nikdy nevzdáme ani nepřestaneme věřit v naše cíle.

Nezlomnost je silná vůle a odhodlání, které člověk používá k překonání překážek a získání svých cílů.

Opevnění je obranná stavba, která chrání město, pevnost nebo jinou oblast.

Rázuvzdornost je schopnost materiálu odolávat mechanickým nárazům a vibracím.

(bez definice)

(bez definice)

Stálost je trvalost něčeho, kde se mění jen po velmi malých částech. Je to schopnost udržet stejnou podobu a strukturu.

Trvanlivost je schopnost produktu či materiálu odolávat fyzickému či chemickému poškození a zůstat v dobrém stavu po dlouhou dobu.

Tvrdost je schopnost materiálu odolávat deformaci nebo poškození při mechanickém otlaku.