Houževnatost

Význam: Houževnatost je vlastnost neboli schopnost odolávat překážkám, trpělivosti a vytrvalosti při dosažení cíle.

Slovo houževnatost je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k houževnatost

Odmítavé chování, kdy se jedinec nebo skupina nechce podřídit vnějším vlivům nebo autoritě.

Nepovolnost je stav nedostatku ochoty či neochoty plnit příkazy nebo požadavky.

Neústupnost je tvrdohlavé odmítnutí vyjít vstříc požadavkům druhých a odmítnutí jakýchkoli změn.

Odolnost je schopnost odolávat vlivu nebo škodlivým vlivům vnějšího prostředí nebo vnitřních faktorů.

Pevnost je schopnost odolávat změnám nebo tlaku. Může se týkat materiálů, konstrukcí nebo systémů.

Tuhost je schopnost materiálu odolávat tlaku nebo deformaci. Je to odolnost proti ohýbání, roztahování nebo stlačování.

Úpornost je odolnost, síla nebo vytrvalost; obvykle se používá k popisu čehosi, co je obtížné nebo těžké vytrvat.

Vytrvalost je schopnost vytrvávat při úsilí a bojovat s odporem, aby se dosáhly dlouhodobé cíle.