Kabinetní

Význam: Kabinetní je spjaté s prostředím vlády a vyjadřuje se k soukromým jednáním členů vlády, jejichž účelem je rozhodovat o záležitostech státu.

Slovo kabinetní je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k kabinetní

Akademický se vztahuje k vzdělávacím institucím a toho, co se v nich děje, jako jsou akademické programy, výzkum a vyučování.

Panovnický: příslušný k panovníkovi, mocnářský, spojený s vládou nebo vládcem.

Salónní je používáno pro označení věcí nebo činností spojených s luxusem a vysokou kulturou.

Skrytý; neznámý; utajený; utajovaný; ukrytý; neodhalený; neprozkoumaný; neprozkoušený.

Veřejný znamená otevřený, sdílený nebo obecně známý. Odkazuje na co nebo koho, kdo je přístupný všem.

Vládní znamená týkající se vlády, veřejné správy nebo vládních orgánů.

Vybraný: znamená vybrat, vyřazení všeho ostatního, vyčlenění něčeho nebo někoho ze skupiny.

Zákulisní je pojem označující situace, události nebo informace, které nejsou viditelné z pohledu veřejnosti.

Znamenitý je synonymem pro skvělý, úžasný, vynikající nebo excelentní.