Veřejný

Význam: Veřejný znamená otevřený, sdílený nebo obecně známý. Odkazuje na co nebo koho, kdo je přístupný všem.

Slovo veřejný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k veřejný

Všeobecný majetek je vlastnictvím všech, ve kterém se sdílí společné zdroje a zdroje, které jsou veřejně vlastněné.

Otevřený znamená, že něco je přístupné, volně přístupné a přizpůsobitelné. Může být použito k popisu softwaru, informací nebo komunikace.

Přístupný všem znamená, že je snadno dostupný pro každého, bez ohledu na postavení nebo věk.

Privátní označuje věci nebo aktivity, které jsou omezeny na osobní, soukromé využití a jsou mimo veřejný postřeh.

Sloužící všem znamená, že veškeré služby, produkty nebo informace jsou poskytovány všem bez zásahů nebo diskriminace.

Příslušné k soukromému vlastnictví; osobní a utajené; mezi dvěma nebo více stranami; nezveřejněné.

Skrytý, nezveřejněný, neznámý; odhalován pouze určitým osobám.