Tajný

Význam: Skrytý; neznámý; utajený; utajovaný; ukrytý; neodhalený; neprozkoumaný; neprozkoušený.

Slovo tajný je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 15 synonym.

Synonyma k tajný

Důvěrný - úzké vztahy, založené na vzájemné důvěře, intimnosti a soukromí.

Nelegální, protiprávní nebo trestný čin.

Kradmý se vztahuje k jednání, které je provedeno v pozadí nebo tajně a je porušením zákona.

Legální je to, co je podle zákona nebo jiných právních předpisů přípustné nebo dovolené.

Neveřejný znamená, že není přístupný, zveřejněný nebo sdílený s jinými lidmi.

Nevyslovený: Neřečeno, ale téměř cítit; naznačeno, ale nevyřčeno.

Nezákonný: nesouhlasí s platnými právními předpisy nebo nařízeními.

Podzemní znamená pod zemí nebo pod povrchem, týká se předmětů, struktur nebo prostorů, které jsou umístěny pod povrchem země.

Protizákonný: nezákonný, nezakládající se na právních předpisech.

Skrytý, nespatřený, nevyjevený; skrytý je to, co je utajené nebo neviditelné.

Tajemný je něco, co vyvolává zvědavost a tajemství, něco, co je neznámé nebo záhadné.

Tajnůstkářský je týkající se tajemství, nenápadný, skrytý a obtížně postižitelný.

Skrytý, tajný, neznámý; jedná se o informace, které nejsou veřejně známé.

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je pro veřejnost přístupné, nebo k něčemu, co se týká veřejnosti.

Zjevný znamená patrný, jasný, zřetelný, viditelný, dobře pozorovatelný.