Akademický

Význam: Akademický se vztahuje k vzdělávacím institucím a toho, co se v nich děje, jako jsou akademické programy, výzkum a vyučování.

Slovo akademický je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k akademický

Chladný je synonymem pro studený nebo nezáživný; označuje nízkou teplotu nebo nedostatek zájmu.

Nepraktický je to, co není účelné, není vhodné ani prospěšné.

Střízlivý = být v klidu a trpělivý, být v kontrole svých myšlenek, slov a činů.

Teoretický se odkazuje na hypotézy, koncepty a modely, které jsou obecně používány k vysvětlení a výkladu skutečností.

Učený je to, co se učí nebo je znalostně obeznámeno s něčím.

Univerzitní znamená spojené s univerzitou, ve smyslu vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a kultury.

Vysokoškolský označuje aktivity, které se týkají nebo se provádějí na vysoké škole, např. studium, výzkum, výuka apod.