Generalizovat

Význam: Generalizovat znamená vytvářet obecné závěry z konkrétních událostí nebo skupin, které mají něco společného.

Slovo generalizovat je složena z 1 slova, obsahuje 13 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k generalizovat

Zevšeobecňovat znamená používat obecně platné pojmy, formulace a soudy pro vyjádření určitého předmětu.

Zobecňování je proces zohledňující obecné rysy nebo schopnosti a zaměřený na vytváření pochopení daného tématu.