Generace

Význam: Generace je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném časovém období a sdílejí společné kulturní zkušenosti.

Slovo generace je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k generace

Generování je proces vytváření něčeho (např. dat, obsahu) podle předem definovaných pravidel.

Generace je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném časovém období a sdílejí stejné životní zkušenosti.

Typ zařízení je souhrn jednotlivých částí hardware a software, které jsou potřebné pro provoz počítače během konkrétní fáze vývoje.