Zobecňovat

Význam: Zobecňování je proces zohledňující obecné rysy nebo schopnosti a zaměřený na vytváření pochopení daného tématu.

Slovo zobecňovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k zobecňovat

Odtrhnout, oddělit, odvodit nebo odvést pozornost od jednoho jevu k jinému.

Generalizovat znamená vyvozovat obecně platné závěry z konkrétních skutečností.

Zevšeobecňovat znamená vytvářet obecné pojmy nebo principy z jevů nebo jedinečných událostí.