Zevšeobecňovat

Význam: Zevšeobecňovat znamená používat obecně platné pojmy, formulace a soudy pro vyjádření určitého předmětu.

Slovo zevšeobecňovat je složena z 1 slova, obsahuje 14 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k zevšeobecňovat

Generalizovat znamená vztahovat všeobecné závěry na obecnou situaci nebo skupinu.

Zobecňovat je vytvářet obecnou podobu, zjednodušovat komplexní poznatky.