Gáže

Význam: Gáže je finanční odměna platící se zaměstnancům za jejich práci. Může se jednat o jednorázovou odměnu, pravidelnou odměnu nebo bonus. Gáže je často zahrnuta v pracovní smlouvě a je obvykle vyplácena v

Slovo gáže je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k gáže

Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.