Služné

Význam: slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.

Slovo služné je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k služné

Gáže je odměna nebo plat za práci.

Mzda je odměna za práci, kterou člověk odvede, obvykle vyplácená v penězích.

Plat je částka peněz, která je vyplácena jako odměna za práci.

Potěšení, radost a radování získané z rozkošných vjemů a zážitků.