Mzda

Význam: Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

Slovo mzda je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 6 synonym.

Synonyma k mzda

Gáže je odměna za práci vyplácená zaměstnanci. Jde o fixní částku nebo odměnu vyplácenou jednorázově.

Odměna je finanční či jiná forma pozitivního ocenění za vykonanou práci, úspěch, obětavost nebo jiný pozitivní přístup.

Odplata je náhrada za ušlé či způsobené škody; často se používá jako náhrada za příkoří, za které nelze nahradit jiným způsobem.

Plat je peněžní nebo jiná finanční odměna za práci nebo službu.

Služné je slovo pro příjemnou, úctyhodnou, přátelskou a profesionální komunikaci.

Výdělek je finanční odměna za práci, může být placena v hotovosti nebo jinými výhody.