Plat

Význam: it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

Slovo plat je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 5 synonym.

Synonyma k plat

Gáže je platový systém, který určuje mzdu jednotlivce za práci vykonanou v určitém časovém období.

Mzda je finanční odměna za práci, která je vyplacena pravidelně zaměstnanci za jejich práci.

Odměna je projev uznání a ocenění činnosti, který může mít podobu finanční, materiální, slovní nebo jinou formu.

Služné je vyjadřování uctivého respektu k něčemu nebo někomu; jedná se o slušné a úctyhodné chování.

Výplata je částka, kterou zaměstnavatel platí zaměstnancům za odvedenou práci.