Zotročený

Význam: Význam slova zotročený je být podřízeným někomu nebo něčemu, být ovládaný, bráněný nebo podrobený nějaké formě otroctví.

Slovo zotročený je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k zotročený

Význam slova "nesvobodný" je stav, kdy je osoba omezena v jejích právech, svobodě a možnostech, obvykle v důsledku zákonů nebo jiných podmínek.

Porobený je adjektivum, které označuje něco, co bylo změněno nebo přizpůsobeno něčí potřebám nebo něčemu jinému. Kromě toho to může také označovat něco, co je podobné něčemu jinému.

Utlačený znamená, že je někdo neprávem omezován ve svých právech, práci, vzdělávání, či živobytí. Často je to výsledkem násilí, diskriminace nebo sociálního vyloučení.