Nesvobodný

Význam: Význam slova "nesvobodný" je stav, kdy je osoba omezena v jejích právech, svobodě a možnostech, obvykle v důsledku zákonů nebo jiných podmínek.

Slovo nesvobodný je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k nesvobodný

Nevolný je stav, kdy je člověk omezený v pohybu, často vyvolaný úzkostí, bolestí nebo duševní poruchou.

Poddaný je osoba, která je vázána k nějakému vyššímu představiteli a je jí odevzdána věrnost.

Porobený je synonymem pro zkopírovaný nebo napodobený.

Svobodný znamená volný od jakýchkoli omezení, mít volnost volby a volnost rozhodovat se.

Ujařmený je označení pro osobu, která je velmi krotká, poslušná a submisivní.

Utlačený: člověk, který je podřízen, často nespravedlivě omezován na práva a svobody.

Volný znamená svobodný, neomezený nebo bez omezení.

Zotročený znamená ovládnutý, podmaněný nebo otročinou. Je to stav, kdy je člověk donucen plnit rozkazy nebo pracovat pro jinou osobu.