Porobený

Význam: Porobený je adjektivum, které označuje něco, co bylo změněno nebo přizpůsobeno něčí potřebám nebo něčemu jinému. Kromě toho to může také označovat něco, co je podobné něčemu jinému.

Slovo porobený je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k porobený

Vyvolaný z otroctví nebo jiného druhu omezení; volný, nezávislý.

Získání plné kontroly nad něčím nebo někým.

Podrobený znamená podřízený, ovládaný, ovlivňovaný nebo podléhající vlivu jiné osoby nebo situace.

Ujařmený je adjektivum, které se používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je uvázaný, úzkostlivý, přísný nebo příliš disciplinovaný.

Zotročený znamená otroctví, kdy jedinec musí podřídit svou vůli a práci vůli a přáním druhé strany.