Zločin

Význam: Zločin je porušení zákona, které vede k trestnímu stíhání a možnému potrestání.

Slovo zločin je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k zločin

Přestupek je nedovolené jednání nebo čin, který porušuje zákon nebo jinou právní předpis.

Porušení pravidel, zákonů nebo morálních standardů; porušení povinností nebo závazků.

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.