Provinění

Význam: Porušení pravidel, zákonů nebo morálních standardů; porušení povinností nebo závazků.

Slovo provinění je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k provinění

Delikt je právní pojem označující jednání, které je na základě zákona označeno jako trestné či občanskoprávně odpovědné.

Poklesek je pokles, odchylka nebo snížení něčeho, co je běžně vyšší nebo vyšší.

Přestupek je porušení pravidel nebo zákonů, které může mít za následek nařízení pokuty nebo trestu.

Prohřešení je porušení pravidel nebo zákonů, které může vést k trestu.

Vina je odpovědnost za nezdary, prohry nebo škody, které vznikly v důsledku protiprávního jednání nebo nezodpovědnosti.