Přestupek

Význam: Přestupek je nedovolené jednání nebo čin, který porušuje zákon nebo jinou právní předpis.

Slovo přestupek je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k přestupek

Delikt je narušení právních povinností, které způsobuje škodu druhé osobě.

Přečin je označení pro trestnou činnost, která je mírnější než zločin, a je jí trestní odpovědnost.

Porušení pravidel nebo zákonů, často vyžadující trest nebo potrestání.