Zhudlařit

Význam: Zhudlařit je pojem, který se používá pro výrazné hubnutí. Jedná se o drastickou strategii, kterou lidé často volí, pokud chtějí okamžitě dosáhnout významných výsledků. Nejčastěji se zhudlaření provádí

Slovo zhudlařit je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k zhudlařit

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.