Zkazit <co>

Význam: Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

Slovo zkazit <co> je složena z 2 slov, obsahuje 17 znaků a nabízí 0 synonym.