Zpackat

Význam: Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.

Slovo zpackat je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k zpackat

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

Zvrtat znamená rychle otáčet nebo točit něco směrem dolů nebo kolem něčeho.

Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.