Výprava

Význam: Výprava je cesta nebo výlet, často za účelem dobrodružství, poznání, návštěvy míst nebo konání úkolů.

Slovo výprava je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k výprava

Cesta je trasa, po které lze putovat, běžet nebo jezdit k určitému cíli. Může být také metaforou pro životní nebo duchovní cestu.

Příprava na cestu; zajištění potřebného vybavení, příprava dokladů a nastavení plánu.

Expedice je cílený pohyb lidí nebo zdrojů pro dosažení určitého cíle.

Výbava je soubor věcí nebo vybavení potřebného k provozování, používání nebo obsluze čehokoliv.

Vybavení je materiálové zázemí, které je třeba ke správnému fungování nějakého procesu nebo činnosti.