Vybavení

Význam: Vybavení je materiálové zázemí, které je třeba ke správnému fungování nějakého procesu nebo činnosti.

Slovo vybavení je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vybavení

Obstarání označuje činnost zajišťování, nákupu nebo dohledávání něčeho, co je potřeba k realizaci nějakého úkolu.

Vybavení, sada předmětů nebo zařízení potřebné k provozu nebo účelu.

Vyřízení znamená dokončení nějakého úkolu nebo záležitosti až do úplného zdárného konce.

Výstroj je sada oděvů, obuvi a doplňků používaných pro určitý účel nebo obor.

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.