Cesta

Význam: Cesta je trasa, po které lze putovat, běžet nebo jezdit k určitému cíli. Může být také metaforou pro životní nebo duchovní cestu.

Slovo cesta je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k cesta

Cestování je aktivita, při které se lidé vydávají do jiných míst, aby poznávali nové kultury, zkušenosti a nádherná místa.

Dráha označuje trasu účastníka nebo předmětu určenou pro jednorázový pohyb po vymezené oblasti.

Pouť je výlet nebo zájezd za zábavou, slavnostmi nebo návštěvou poutních míst.

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

Putování je cestování, při kterém se zastavujete na různých místech. Je to skvělý způsob, jak zažít nové kultury, lidi, jazyky a zkušenosti.

Silnice je veřejná komunikace, sloužící pro pohyb osob a vozidel, obvykle vedená po souvislé ploše.

Směr je určení, ve kterém se něco pohybuje nebo ve kterém je něco umístěno. Může také označovat řízení, plán nebo cíl.

Cesta nebo dráha vedoucí z bodu A do bodu B; často se používá pro označení cesty letadla, autobusu nebo vlaku.

Vozovka je konstrukce pro vozidla, která je udržována pro bezpečnou a pohodlnou jízdu.

Způsob je postup, který se používá ke splnění účelu nebo k dosažení cíle.