Výdej

Význam: , Význam slova výdej je odstranění nebo odevzdání něčeho; proces předání nebo poskytnutí něčeho konkrétnímu člověku nebo skupině. Může také znamenat vydání něčeho, jako je peníze nebo informace.

Slovo výdej je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k výdej

ce Příjemce je osoba, která je oprávněna přijímat peníze, materiální dary, zboží nebo služby, které jí byly nabídnuty jinou osobou nebo organizací.

Význam slova je akceptovat nebo přijmout něčí názor, myšlenku, čin, návrh nebo požadavek.

Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

Vydávání je proces získávání nebo poskytování informací, zboží nebo služeb. Může to být vydávání knih, novin, produktů nebo služeb. Mohou být také zveřejněny informace, jako jsou výsledky výzkumu, zpr

Výdejna je místo, kde jsou vydávány zboží nebo služby. Výdejna může být fyzická prodejna nebo virtuální, jako je internetové obchodování. Může být také služba, jako je například výdej potravin nebo lé