Vydání

Význam: Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

Slovo vydání je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vydání

Náklad je fyzické nebo finanční zatížení, které je třeba při užívání nebo výrobě něčeho zaplatit.

Publikace je vydané dílo nebo dokument; často kniha nebo článek, který je určen k šíření mezi veřejností.

Výdaj je finanční odchylka mezi náklady a příjmy, vyjádřená ve formě peněžního obnosu.

Vydání je vydávání nebo publikování něčeho, jako knihy, časopisu, hudby, softwaru nebo jiných produktů.

Vytištění je proces zobrazení digitálního dokumentu na papíře pomocí tiskárny.