Příjem

Význam: ce Příjemce je osoba, která je oprávněna přijímat peníze, materiální dary, zboží nebo služby, které jí byly nabídnuty jinou osobou nebo organizací.

Slovo příjem je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k příjem

Mzda je finanční odměna za práci, kterou obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele.

Plat je finanční částka, kterou zaměstnanec obdrží za vykonanou práci.

Příjemný pocit, který vyvolává potěšení, radost, uvolnění nebo uspokojení.

Přijímání je proces akceptování, schválení nebo uznání něčeho.

(bez definice)

Výnos je částka získaná z investic, například z prodeje akcií nebo z úroků z úvěru.

Výtěžek je finanční částka získaná výkonem jakékoliv činnosti nebo obchodu.

Zachycování je proces zaznamenávání informací do paměti nebo do jiného média.

Zisk je úspěšné výsledky činnosti, ke kterému dochází, pokud výdaje jsou nižší než získané příjmy.