Vagabund

Význam: Vagabund je osoba, která se pohybuje po světě bez stálého domova nebo zaměstnání. Vagabundové se mohou cestovat kvůli náboženským, filozofickým, pracovním nebo jiným důvodům.

Slovo vagabund je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k vagabund

Pobuda je obecný pojem označující jakýkoliv podnět k činnosti, který může být proveden ve formě verbálního nebo nikoliv verbálního vyjádření. Pobudou může být například odměna, pokyn, požadavek nebo j

někoho nebo něčeho Význam slova valeč se odkazuje na zanedbávání nebo ublížení někomu nebo něčemu, zneužívání silnějšího postavení k získání výhody.

Tulák je člověk, který se stále pohybuje z místa na místo, bez stálého bydliště, a živí se převážně z příležitostných prací. Mohou to být také lidé, kteří si vybrali tento způsob života z vlastní volb