Pobuda

Význam: Pobuda je obecný pojem označující jakýkoliv podnět k činnosti, který může být proveden ve formě verbálního nebo nikoliv verbálního vyjádření. Pobudou může být například odměna, pokyn, požadavek nebo j

Slovo pobuda je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k pobuda

Darmošlap je člověk, který se stále pohybuje mezi lidmi, ale nikdy nic neudělá.

Obejda je prohlídka prováděná před začátkem prací s cílem zjistit stav a schopnosti budovy.

Tulák je osoba, která žije bez stálého bydliště a putuje mezi místy.

Vandrák se označuje jako člověk, který putuje bez domova a bez stálého zaměstnání a živí se často koledující nebo prací na polích.

Zahaleč je staroslověnský pojem pro označení obřadního oblékání, obvykle k provádění obřadů, bohoslužeb nebo obřadů s kultovním významem.