Slib

Význam: Slib je prohlášení nebo závazek, který člověk dělá, že udělá něco nebo že něco provede.

Slovo slib je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k slib

(bez definice)

Závazek je slib nebo dohoda mezi dvěma stranami, která zaručuje, že jedna strana bude plnit svou část smlouvy.