Příslib

Slovo příslib je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k příslib

Naděje je smysl pro budoucnost; představa, že se zítřek může zlepšit; odvaha věřit, že něco dobrého se stane.

Náznak je zmínka či signalizace něčeho neznámého. Vyjadřuje představu, nápad či myšlenku, aniž by to bylo přímo řečeno.

Předběžný slib je prohlášení, které se vztahuje k budoucí akci, slibující, že se bude konat.