Závazek

Význam: Závazek je slib nebo dohoda mezi dvěma stranami, která zaručuje, že jedna strana bude plnit svou část smlouvy.

Slovo závazek je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k závazek

Povinnost je předpokladem vyplývající z jakéhokoliv závazku či příkazu; je to povinost vykonávat jakékoli úkoly a plnit přidělené povinnosti.

Příslib je slíbení nebo závazek k provedení určité činnosti nebo splnění určitého požadavku.

Slib je veřejné prohlášení člověka, který se zavazuje vykonat určitou činnost nebo plnit povinnost.