Preferovat

Význam: Preferovat znamená dávat přednost něčemu nebo někomu oproti ostatním.

Slovo preferovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k preferovat

Vybrat si nebo dát přednost jedné věci před druhou.

Favorizovat znamená přiřazovat někomu nebo něčemu výhodu nebo přednost před ostatními.

Nadržovat znamená dávat někomu výhody nebo nespravedlivé výhody oproti ostatním.

Stranit se znamená nedotýkat se nebo se vyhnout čemukoliv, co není v souladu s našimi zásadami, hodnotami nebo úmysly.

Přiřazovat vyšší důležitost jedné věci nebo činnosti před jinou.