Stranit

Význam: Stranit se znamená nedotýkat se nebo se vyhnout čemukoliv, co není v souladu s našimi zásadami, hodnotami nebo úmysly.

Slovo stranit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k stranit

Nadržovat je chování, při kterém se někomu dávají neoprávněné výhody nebo úlevy.

Přát je projevit někomu laskavost a podporu, vyjádřit mu náklonnost a dobré přání.

Vybrat si, upřednostnit, dát přednost.