Nadržovat

Význam: Nadržovat znamená dávat někomu výhody nebo nespravedlivé výhody oproti ostatním.

Slovo nadržovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k nadržovat

Akumulovat znamená sbírat a uskladňovat, čímž se zvyšuje hodnota nebo množství čeho.

Být nakloněn znamená sympatizovat, dávat přednost a přát si uspokojení.

Favorizovat znamená přiklánět se k něčemu či někomu, upřednostňovat jej a dávat mu přednost před ostatními.

Hromadit se rozumí ukládat nebo shromažďovat věci nebo tekutiny, zejména vodu.

Přát znamená projevit druhému lásku a podporu prostřednictvím myšlenek a slov.

Preferovat znamená dávat přednost něčemu nebo někomu oproti ostatním.

Sbírat, soustředit a shromáždit informace, data, zdroje a další prvky do jednotného celku.

Stránit znamená nezapojovat se do činnosti nebo situace a držet se stranou, aby se zabránilo zranění nebo škodě.