Povolat

Význam: Povolat znamená přivolat někoho nebo něco, aby se zúčastnilo nebo se podílelo na něčem.

Slovo povolat je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k povolat

Pojem jmenovat znamená označit něco nebo někoho jménem, udělit někomu název nebo určit něčí pozici.

(bez definice)

Odvolat znamená zrušit, annulovat nebo zpětně stáhnout nějaké rozhodnutí.

Přivolat znamená zavolat, aby se někdo nebo něco objevilo; zavolat někoho nebo něco, aby přišlo, aby se zúčastnilo nebo pomohlo.

Určit znamená definovat, vymezit, stanovit nebo rozhodnout.

Jmenovat někoho do pozice šéfa.

Vyzvat znamená požádat někoho, aby se dostavil nebo přišel, aby mohl být přítomen nebo se účastnit něčeho.

Zavolat znamená požádat o rychlou návštěvu lékaře, aby poskytl lékařskou péči.